Резултати писменог испита из Система менаџмента квалитета_Јун 2020

Резултати испита СМК Јун 2020

Увид у радове ће се одржати преко TEAMS-a у суботу 27.06.2020. у 12h, код Јелене Русо.