Rezultati pismenog ispita iz Sistema menadžmenta kvaliteta_Jun 2020

Rezultati ispita SMK Jun 2020

Uvid u radove će se održati preko TEAMS-a u subotu 27.06.2020. u 12h, kod Jelene Ruso.