Datumi za predaju projektnog rada iz Sistema menadžmenta kvaliteta

Dodatni ispitni rok Avgust – 21.08.2020.

Septembarski ispitni rok – 08.09.2020.

Oktobarski ispitni rok – 19.09.2020.

Oktobarski ispitni rok 2- 26.09.2020

Radovi se šalju preko Teamsa predmetnom asistenu Jeleni Ruso.