AKREDITACIJA I SERTIFIKACIJA – TERMIN ISPITA U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU

Pismeni ispit iz predmeta “Akreditacija i sertifikacija“ u oktobarskom ispitnom roku će biti održan u utorak, 22. septembra, sa početkom u 10 časova, u laboratoriji A003.