AKREDITACIJA I SERTIFIKACIJA – TERMIN ISPITA U OKTOBAR 2 ISPITNOM ROKU

Pismeni ispit iz predmeta “Akreditacija i sertifikacija“ u oktobar 2 ispitnom roku će biti održan u ponedeljak, 28. septembra, sa početkom u 10 časova, u laboratoriji A003.