Standardizacija 1_rezultati prvog kolokvijuma

Rezultate prvog kolokvijuma možete pogledati ovde. Detaljniji prikaz sa poenima ostvarenim po svakom pitanju možete pogledati na Moodle platformi na vašim nalozima. Ako imate pitanja pišite na e-mail adresu horvat@fon.bg.ac.rs ili na Teams. Za studente koji su kolokvijum radili u pismenoj formi, uvid će biti održan 31.12. u 11h na Teams platformi, na kanalu Konsultacije.