Видео

Промотивни видео о раду студијске групе за Менаџмент квалитета и стандардизацију снимљен од стране наших студената током 2014/2015.

video

Емисија емитована на РТС1 о ФОН-у крајем 2016. године, чији је највећи део посвећен студијској групи за Менаџмент квалитета и стандардизацију, и у којој се појављују наши дипломирани, као и велики број садашњих студената.

Screenshot 2017-08-22 12.13.11

Преглед рада наше студијске групе у академској 2016/2017. години, који укључује само активности посвећене нашим студентима.

Screenshot 2017-08-22 12.03.43

Преглед рада наше студијске групе у академској 2015/2016. години, са подацима о могућностима запошљавања у нашој струци можете погледати у следећем видеу.

4

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКЕ ГРУПЕ МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА И СТАНДАРДИЗАЦИЈА: О предмету „Основе квалитета“ - уводном предмету на II години, на коме се настава може слушати на српском и енглеском језику, говори проф. др Јован Филиповић.

1

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКЕ ГРУПЕ МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА И СТАНДАРДИЗАЦИЈА: О предмету „Управљање квалитетом“ са II године, говори Ана Хорват, асистент на нашој Катедри.

2

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКЕ ГРУПЕ МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА И СТАНДАРДИЗАЦИЈА: О предмету „Контрола квалитета“ са III године, говори Маја Глоговац, асистент на нашој Катедри.

3

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКЕ ГРУПЕ МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА И СТАНДАРДИЗАЦИЈА: О предмету „Нормативно регулисање квалитета“ са III године, говори др Гордана Пејовић, доцент на нашој Катедри - уједно и директор квалитета Агенције за лекове и медицинска средства Републике Србије.

4

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКЕ ГРУПЕ МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА И СТАНДАРДИЗАЦИЈА: О предмету „Планирање квалитета“ са III године, говори на коме се настава може слушати на српском и енглеском језику, говори др Ивана Мијатовић, ванредни професор на нашој Катедри.

6

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКЕ ГРУПЕ МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА И СТАНДАРДИЗАЦИЈА: О предмету „Систем менаџмента квалитета“ – са III године, на коме се настава може слушати на српском и енглеском језику, говоре Јелена Цице - Quality Austria Center d.o.o. i Иван Прибићевић - TMS CEE doo, спољни сарадници наше Катедре, који учествују у реализацији вежби, консултација, као и изради и одбрани пројектних радова на предмету.

9

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКЕ ГРУПЕ МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА И СТАНДАРДИЗАЦИЈА: О предмету „Метрологија са основама технике“ са III године, говори мр Ана Трајковић, асистент на нашој Катедри.

10

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКЕ ГРУПЕ МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА И СТАНДАРДИЗАЦИЈА: О предмету „Менаџмент тоталног квалитета“ са IV године, говори Маја Глоговац, асистент на нашој Катедри.

5

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКЕ ГРУПЕ МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА И СТАНДАРДИЗАЦИЈА: О предмету „Инжењеринг квалитета“ са IV године, на коме се настава може слушати на српском и енглеском језику, говори Стефан Комазец, асистент.

7

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКЕ ГРУПЕ МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА И СТАНДАРДИЗАЦИЈА: О предмету „Систем менаџмента здравља и безбедности на раду“ са IV године, говори др Младен Ђурић, доцент на нашој Катедри.

11

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКЕ ГРУПЕ МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА И СТАНДАРДИЗАЦИЈА: О предмету „Стандардизација 1“ – са III године, на коме се настава може слушати на српском и енглеском језику, говори др Ивана Мијатовић, ванредни професор на нашој Катедри.

6

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРЕДМЕТА СТУДИЈСКЕ ГРУПЕ МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА И СТАНДАРДИЗАЦИЈА: О предмету „Оцена квалитета пословног система“ са IV године, говори Ана Хорват, асистент на нашој Катедри.

5