Наставници

Наставник / Сарадник

Контакт

Време консултација

Просторија

Др Јован Филиповић,
редовни професор,
шеф Катедре

filipovic.jovan@fon.bg.ac.rs

Среда

17:00-19:00

301

Др Ивана Мијатовић,
ванредни професор

mijatovic.ivana@fon.bg.ac.rs

Уторак

12:00-14:00

315

Др Недељко Живковић,
ванредни професор,
Заменик шефа Катедре

zivkovic.nedeljko@fon.bg.ac.rs

Среда

9:00-10:00

19:00-20:00

318

Др Гордана Пејовић, доцент

pejovic.gordana@fon.bg.ac.rs

Среда

18:00-20:00

004

Мр Ана Трајковић, асистент

trajkovic.ana@fon.bg.ac.rs

уторак

12:00-15:00

004

Др Младен Ђурић, доцент

djuric.mladen@fon.bg.ac.rs

Уторак

12:00-14:00

004

Ана Хорват, асистент,
Секретар Катедре

horvat.ana@fon.bg.ac.rs

Среда

13:00-16:00

004

Маја Глоговац, асистент

glogovac.maja@fon.bg.ac.rs

Среда

10:00-13:00

004

Мирјана Митровић,
сарадник у лабораторији

mitrovicm@fon.bg.ac.rs

004

Јелена Русо,
сарадник у лабораторији

jelena.ruso@fon.bg.ac.rs

Четвртак

10:00-13:00

004

 Спољни сарадници:

Наставник / Сарадник

Контакт

Време консултација

Просторија

Др Александар Петровић,
редовни професор на Машинском факултету

apetrovic@mas.bg.ac.rs

по договору

004

Мр Душан Стокић

dusan.stokic@pks.rs

по договору

004

Бојана Јовановић

 bojanajovanovicfon@gmail.com

по договору

004