Предмет: Контрола квалитета

Контрола квалитета – формуле и таблице за испит

Формуле и таблице је потребно одштампати и донети на писмени испит.

Могу се преузети са линка:

https://fonbgacrs.sharepoint.com/sites/online_nastava_let2020_s30/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000296C8E0CF437C2408B801CB58DAC7490&viewid=825ab401%2D5292%2D4668%2D9650%2D4340b412b37e&id=%2Fsites%2Fonline%5Fnastava%5Flet2020%5Fs30%2FShared%20Documents%2FPredavanja%20i%20zadaci%2FTablice%20i%20formule


Припрема распореда лабораторијских вежби 2020

Упитник за припрему распореда лабораторијских вежби је на линку:

https://docs.google.com/forms/d/1VmI3KvAPIyfHEqhgk-YCAwHirZ2nybjGgDbsqc-WeUI/edit

Потребно је да сви студенти који ће у текућем семестру слушати лабораторијске вежбе попуне упитник до 10.03.2020.

На основу упитника биће припремљен и објављен распоред слушања лабораторијских вежби.


Контрола квалитета – Термин усменог испита – Септембар 2019

Усмени испит и упис оцена из Контроле квалитета одржаће се у понедељак 09.09.2019. у 11:00 у кабинету 319.

Студенти који желе усмено да одговарају, потребно је да се јаве на nedeljko.zivkovic@fon.bg.ac.rs и maja.glogovac@fon.bg.ac.rs до петка 06.09.2019. у 12:00.


Предаја пројектних радова

Радови се предају у папирној форми у Лабораторији за контролу квалитета и електронски на maja.glogovac@fon.bg.ac.rs.

Рок: Понедељак 06.05.2019. до 15:30.


Распоред одржавања лабораторијских вежби

Лабораторијске вежбе ће се одржавати по распореду који можете погледати у прилогу.  Вежбе почињу у четвртак 18.04.2019., а промена групе је могућа једино уз замену са другим студентом. За све измене се можете јавити Мирјани Митровић у лабораторију А003 или на емаил: mirjana.mitrovic@fon.bg.ac.rs.


Preuzmi

Припрема распореда лабораторијских вежби

Упитник за припрему распореда лабораторијских вежби је на линку:

https://docs.google.com/forms/d/1VmI3KvAPIyfHEqhgk-YCAwHirZ2nybjGgDbsqc-WeUI/edit

Потребно је да сви студенти који ће у текућем семестру слушати лабораторијске вежбе попуне упитник до 07.04.2019.

 


Poslednji termin za prijavu grupa za izradu projektnog rada iz Kontrole kvaliteta ističe u sredu 25.3. Evidencija dosadašnjih prijava data je u nastavku. Svi prijavljeni raspoređeni su u grupe. Oznaku grupe koristiti u daljoj korespodenciji prilikom označavanja rešenja, delova projektnih radova itd.

 

R. Broj Grupa Ime Prezime Broj ind. St. Grupa
1 01/15 Aleksandra Berić 361/10
2 01/15 Milan Igranjatović 776/07
3 01/15 Jovičić Kristina 649/11
4 02/15 Milica Anđelković 558/11
5 02/15 Teodora Aćimović 580/12
6 02/15 Doroteja Veinović 611/11
7 03/15 Dragana Babić 563/12
8 03/15 Aleksandra Đoković 595/12
9 04/15 Milica Dedović 807/12
10 04/15 Ivana Đorđević 543/12
11 05/15 Anđela Barjaktarović 695/12
12 05/15 Marija Grgur 634/12
13 06/15 Tamara Giba
14 06/15 Nadja Ivković
15 06/15 Filip Marinović
16 07/15 Lučana Koraca 323/10
17 08/15 Filip Jeremić 720/11
18 08/15 Marko Hadžić 704/11
19 08/15 Jovan Mitić 824/11
20 09/15 Igor Dražović 551/11
21 10/15 Aleksandra Dujović 754/12
22 10/15 Nevena Đorđević 689/12
23 10/15 Zorana Ristić 680/12
24 11/15 Sonja Barna 707/11
25 12/15
Dusan
Milenkovic 764/08
26 13/15
Ana
Bokorov 877/11
27 13/15
Milica
Tomonjić 859/11
28 14/15
Vojin
Maksimović 871/12
29 14/15
Đorđe
Maričić 779/12
30 14/15
Mirjana
Marinković 790/12
31
15/15
Ana
Čobrenović 685/12 MKiS
32 15/15
Magdalena
Todosijević 573/12 MKiS
33 15/15
Biljana
Ranković 749/12 MKiS

ОКТОБАР 2019

Увид у радове: среда 18.09.2019. у 14:45, кабинет 301б.

 


Preuzmi

ЈУЛ 2019

Увид у радове: четвртак 04.07.2019. у 14:00, кабинет 301б.


Preuzmi

Испит из предмета Контрола квалитета подразумева:

1. Предиспитне обавезе – 10% оцене
- Лабораторијске вежбе
- Пројектни задатак

2. Писмени и усмени део испита – 90% оцене

Лабораторијске вежбе учествују са 10% у формирању коначне оцене.  Реализују се у току последњих 5 седмица семестра – према распореду који ће бити накнадно објављен. Подразумевају присуство и израду задатака уз софтверску подршку. Израђени задаци са лабораторијских вежби се оцењују током вежби на скали 0-2 бода по вежби (максимално 10 бодова на укупно 5 вежби).

Пројектни задатак је обавезујућа предиспитна обавеза – представља услов за излазак на усмени испит. Израђује се самостално, на додељеном практичном примеру. Пројектни задатак се израђује на основу  смерница датих током 8 термина аудиторних вежби и 5 термина лабораторисјких вежби (Практикум). Да би се стекао услов за излазак на усмени испит, неопходно је да пројектни задатак буде коректно израђен по свим предвиђеним тачкама садржаја.

Пројектни радови се предају у термину писменог испита, у електронској форми (word). Информација о вредновању израђеног пројектног задатка (задовољава/не задовољава) и испуњавању услова за излазак на усмени испит ће се објављивати заједно са резултатима писменог испита.

Писмени део испита подразумева израду задатака, студија случаја израђиваних у оквиру пројектних радова, као и теоријска питања.  Структуру писменог испита чине 3 до 4 задатка и 7 до 8 теоријских питања краћег обима. Да би се писмени испит сматрао положеним потребно је остварити најмање 51 бод. Заједно са усменим делом испита чини преосталих 90% укупне оцене.

Усмени део испита је намењен студентима који су испунили предиспитну обавезу (позитивно оцењен Пројектни задатак) и који су писмени испит положили у текућем или претходном испитном року. Подразумева проверу знања из целокупног градива са предмета, што укључује теоријска питања обрађивана током предавања, као и питања из Пројектног задатка, укључујући и лабораторијске вежбе. На усменом испиту се може задржати иста оцена или се коначна оцена може кориговати за једну више/мање у односу на оцену формирану на основу претходних делова испита.

др Недељко Живковић
др Маја Глоговац