Предмет: Контрола квалитета

Контрола квалитета – формуле и таблице за испит

Формуле и таблице је потребно одштампати и донети на писмени испит.

Могу се преузети са линка:

https://fonbgacrs.sharepoint.com/sites/online_nastava_let2020_s30/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000296C8E0CF437C2408B801CB58DAC7490&viewid=825ab401%2D5292%2D4668%2D9650%2D4340b412b37e&id=%2Fsites%2Fonline%5Fnastava%5Flet2020%5Fs30%2FShared%20Documents%2FPredavanja%20i%20zadaci%2FTablice%20i%20formule


Припрема распореда лабораторијских вежби 2020

Упитник за припрему распореда лабораторијских вежби је на линку:

https://docs.google.com/forms/d/1VmI3KvAPIyfHEqhgk-YCAwHirZ2nybjGgDbsqc-WeUI/edit

Потребно је да сви студенти који ће у текућем семестру слушати лабораторијске вежбе попуне упитник до 10.03.2020.

На основу упитника биће припремљен и објављен распоред слушања лабораторијских вежби.


Контрола квалитета – Термин усменог испита – Септембар 2019

Усмени испит и упис оцена из Контроле квалитета одржаће се у понедељак 09.09.2019. у 11:00 у кабинету 319.

Студенти који желе усмено да одговарају, потребно је да се јаве на nedeljko.zivkovic@fon.bg.ac.rs и maja.glogovac@fon.bg.ac.rs до петка 06.09.2019. у 12:00.


Предаја пројектних радова

Радови се предају у папирној форми у Лабораторији за контролу квалитета и електронски на maja.glogovac@fon.bg.ac.rs.

Рок: Понедељак 06.05.2019. до 15:30.


Распоред одржавања лабораторијских вежби

Лабораторијске вежбе ће се одржавати по распореду који можете погледати у прилогу.  Вежбе почињу у четвртак 18.04.2019., а промена групе је могућа једино уз замену са другим студентом. За све измене се можете јавити Мирјани Митровић у лабораторију А003 или на емаил: mirjana.mitrovic@fon.bg.ac.rs.


Preuzmi

Припрема распореда лабораторијских вежби

Упитник за припрему распореда лабораторијских вежби је на линку:

https://docs.google.com/forms/d/1VmI3KvAPIyfHEqhgk-YCAwHirZ2nybjGgDbsqc-WeUI/edit

Потребно је да сви студенти који ће у текућем семестру слушати лабораторијске вежбе попуне упитник до 07.04.2019.

 


Poslednji termin za prijavu grupa za izradu projektnog rada iz Kontrole kvaliteta ističe u sredu 25.3. Evidencija dosadašnjih prijava data je u nastavku. Svi prijavljeni raspoređeni su u grupe. Oznaku grupe koristiti u daljoj korespodenciji prilikom označavanja rešenja, delova projektnih radova itd.

 

R. Broj Grupa Ime Prezime Broj ind. St. Grupa
1 01/15 Aleksandra Berić 361/10
2 01/15 Milan Igranjatović 776/07
3 01/15 Jovičić Kristina 649/11
4 02/15 Milica Anđelković 558/11
5 02/15 Teodora Aćimović 580/12
6 02/15 Doroteja Veinović 611/11
7 03/15 Dragana Babić 563/12
8 03/15 Aleksandra Đoković 595/12
9 04/15 Milica Dedović 807/12
10 04/15 Ivana Đorđević 543/12
11 05/15 Anđela Barjaktarović 695/12
12 05/15 Marija Grgur 634/12
13 06/15 Tamara Giba
14 06/15 Nadja Ivković
15 06/15 Filip Marinović
16 07/15 Lučana Koraca 323/10
17 08/15 Filip Jeremić 720/11
18 08/15 Marko Hadžić 704/11
19 08/15 Jovan Mitić 824/11
20 09/15 Igor Dražović 551/11
21 10/15 Aleksandra Dujović 754/12
22 10/15 Nevena Đorđević 689/12
23 10/15 Zorana Ristić 680/12
24 11/15 Sonja Barna 707/11
25 12/15
Dusan
Milenkovic 764/08
26 13/15
Ana
Bokorov 877/11
27 13/15
Milica
Tomonjić 859/11
28 14/15
Vojin
Maksimović 871/12
29 14/15
Đorđe
Maričić 779/12
30 14/15
Mirjana
Marinković 790/12
31
15/15
Ana
Čobrenović 685/12 MKiS
32 15/15
Magdalena
Todosijević 573/12 MKiS
33 15/15
Biljana
Ranković 749/12 MKiS

ОКТОБАР 2019

Увид у радове: среда 18.09.2019. у 14:45, кабинет 301б.

 


Preuzmi

ЈУЛ 2019

Увид у радове: четвртак 04.07.2019. у 14:00, кабинет 301б.


Preuzmi

Испит из предмета Контрола квалитета подразумева:
1. Предиспитне обавезе – 30% оцене
    - Пројектни задатак
    – Лабораторијске вежбе
2. Писмени део испита – 70% оцене
*  Усмени део испита – опционо

Пројектни задатак чини 15% укупне оцене. Обавезан је део испита. Израђује се у тимовима до три члана, према смерницама датим у првих 8 термина аудиторних вежби. Предаје се у електронској верзији, на maja.glogovac@fon.bg.ac.rs. 

Рок за предају пројектних радова у току семестра је 11.05.2020. до 10:00.

Радови се могу предати и у испитним роковима (најкасније у термину писменог испита). Предаја радова након првог рока (у току семестра) смањује укупно остварене бодове (јунски рок -10 поена, јулски рок -15 поена, септембарски и окторарски рок -20 поена, у осталим роковима се може остварити највише 60 поена). Минималан број поена за признавање пројектног задатка је 51.

Лабораторијске вежбе чине 15% укупне оцене. Обавезан су део испита. Реализују се у току 5 недеља према распореду који ће бити накнадно објављен. Подразумевају присуство и израду задатака уз софтверску подршку. Израђени задаци са лабораторијских вежби се оцењују током вежби на скали 1-3 поена по вежби (максимално 15 поена на укупно 5 вежби). Да би се лабораторијске вежбе признале као реализован део испита,  потребно је најмање 8 поена, што је могуће остварити присуством на најмање три вежбе.

Писмени део испита чини 70% укупне оцене и подразумева израду задатака, студија случаја израђиваних у оквиру пројектних радова и лабораторијских вежби, као и теоријска питања.  Структуру писменог испита чине 3 до 4 задатка и оквирно 8 теоријских питања краћег обима. Обавезан је део испита.

Усмени део испита је опциони и намењен је студентима који нису задовољни предложеном оценом, а који су писмени испит положили у текућем или претходном испитном року. Подразумева проверу знања из целокупног градива са предмета, што укључује теоријска питања и питања из пројектног задатка и лабораторијских вежби  (због чега је потребно понети пројектни задатак и израђене лабораторијске вежбе на усмени испит). На усменом испиту се коначна оцена може кориговати за једну оцену више или мање у односу на претходно остварену.

др Недељко Живковић
др Маја Глоговац