Предмет: Менаџмент тоталног квалитета

Термин писменог и усменог испита

Писмени испит, одбрана пројектних радова и упис оцена у фебруарском року ће се обавити у термину писменог испита 03.02.2020.


Смернице за предају и одбрану пројектних радова

Пројектни радови се бране у понедељак 23.12.2019. од 8:30h у учионици C201.

Радови се предају електронски на maja.glogovac@fon.bg.ac.rs најкасније у недељу 22.12.2019.

За одбрану рада је потребна пријава тимова путем линка: https://forms.gle/BoSQ53yvH2Go2k8F8, најкасније у четвртак 19.12.2019. до 14h.

Распоред одбране радова по тимовима ће бити објављен у четвртак  19.12.2019.


TQM – Пријава за одбрану семинарских радова

Потребно је да се студенти који желе да бране семинарски рад у јануарском року пријаве до петка 26.01.2018. преко линка:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLHiqadK0EWQep3XEDoeeDQ5XHXoW4r6XVYBummUpk97Snig/viewform?c=0&w=1

Одбрана радова је у среду 31.01.2018. од 09:00 часова.


Презентација решења студије случаја

Решења студије случаја „Трагедија на стадиону“ презентоваће се у четвртак 14.12.2017.
Предвиђено време за презентацију је 5 минута по тиму.


Колоквијум

Увид у радове: четвртак 09.01.2019. у 08:30  у кабинету 301б.


Preuzmi

Начин полагања испита

Радионице (вежбе и задаци) на часу: 20% Радионице се раде у тимовима у оквиру практикума, на часу. Задаци се израђују и односу на изабрани пример организационог система.  

Решавање студије случаја: 5% Студија случаја се израђује током 7 дана у форми домаћег задатка и презентује се у за то предвиђеном термину предавања/вежби, у тимовима од највише три члана. 

Писмени испит: 40% укупне оцене Писмени испит подразумева израду задатака. Може се положити са освојених најмање 51 поен. Положен писмени испит важи у текућој школској години.

Пројектни рад (израда и одбрана): 35% Пројектни рад се израђује у тиму од највише три члана. Садржај пројектног рада чине задаци од 1 до 10 из Практикума, у слободној форми

Рок за предају пројектних радова*:

23.12.2020. до краја дана на e-mail maja.glogovac@fon.bg.ac.rs.

Термин за одбрану пројектних радова*:

Понедељак 04.01.2021. у термину наставе.

* Радови се могу предати и у испитним роковима, најкасније два радна дана пре термина усменог испита до 12:00 на исту e-mail адресу.

Предајом рада у сваком наредном року, почевши од јануарског, могуће је остварити највише 80 бодова.

Радови се у том случају бране у термину усменог испита.